Aktuálne

AMPER    2007           Praha         27. -  30.3. 2007      PVA  Letňany

Naša expozícia zaujala najmä odbornú verejnosť . Žiaľ, podobne ako na iných výstavách ( či už v SR alebo ČR )  ,
si bežní návštevníci mysleli, že ponúkame antény pre príjem TV programov  :)

       

Kompletné portfólio WLAN  antén bolo doplnené najpredávanejšími výrobkami v ČR z nášho  " Kovového programu ".
Atmosféra počas celej výstavy bola vynikájúca - podobne ako počasie :)
Tešíme sa na ďaľšie stretnutie v Prahe ...


     21.2. - 23.2. 2007

              Incheba  EXPO  Bratislava

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili našu expozíciu.
Hala  B1  , stánok  č. 107

Tešíme sa na ďaľšie stretnutie ( najbližšie  výstava  AMPÉR 2007  v Prahe   27. - 30.3. 2007 , hala 5 , stánok č.5B1 )


Industry Expo    FOTO
        
         priemyselný veľtrh v úvodný deň kultúrne obohatili   "Vrbovskí víťazi "

   ... tento hudobný nástroj vyrazil všetkým návštevníkom dych  :)   ...

      
  do sériovej výroby pripravujeme nové typy antén pre pásmo  5GHz
AGS-28  ( zisk 28dBi , vyž. uhol  6 stupňov, predozadný pomer 40dB...   priemer reflektora iba 53 cm ! )
na obr. je prototyp tejto antény, držiak skalárneho žiariča bude upravený ...

okrem AGS-28  budeme vyrábať aj AGS-25  ( zisk 25dBi )


Parabolické smerové antény CSAT s ukončením N male alebo SMArp? Ďaľšie zmeny na anténach CSAT

Cieľom našej firmy je vyrábať nielen kvalitné smerové antény pre rôzne pásma(2,4GHz, 3,5GHz a 5GHz ),
ale predovšetkým prispôsobiť výrobu požiadavkám našich zákazníkov.Tento zámer sa nám darí plniť najmä pri výrobe smerových antén ISM (2,4GHz ) a AS58 ( 5,4 - 5,85GHz ). Užniekoľko našich obchodnýchpartnerov a zákazníkov ocenilo hlavne tú skutočnosť,že im môžemevyrobiť anténu, ktorá bude mať rôzne ukončenie najčastejšie je záujem oukončenie konektorom SMArp). Sme schopní dodať Vám anténu s požadovanýmkonektorom, ale aj s rôznou dĺžkoukoax.kábla,ktorý je súčasťou antény.Pozorne si preto, prosím,pozrite cenník WLANantén CSAT, kde sú uvedenécenové príplatky zarôzne varianty ukončeniaantén.

Legálna prevádzka zariadení s anténami CSAT AS58 pre pásmo 5,4 - 5,85 GHz (Compex WPE54AG a Ovislink WL5000AP )

Podmienkyvšeobecnéhopovolenia VPR-07/ 2004 pre prevádzkovanie rádiovýchzariadení vpásme5,47 - 5,725 MHz stanovujú okrem iných aj maximálnustrednú hodnotue.i.r.p. vyžiareného výkonu (1W) integrovanou aleboexternou anténou pripojenou k zariadeniu. Splnenie tejtozákladnej požiadavkyVPR-07/2004pri používaní externých antén musízabezpečiť použitá  konfiguráciaWLANu, t.j. WLAN zariadenie+prepojovacie koax.káble +externá anténa,zaktorú je zodpovednýzostavovateľ systému.