Tabuľa hanby
              

dlhodobí neplatiči našej firmy  :  

Rex Tar  s.r.o.
Dolná  28
900 51  Zohor

Dušan Sloboda
� kolská 3
Zohor
.................................................

.................................................


Techcon s.r.o.
Cabajská 6
949 01 Nitra


Jozef � vec
Pod Vinohradmi 501
951 36 Lehota

 splatnosť faktúry :  3.7. 2008

.......................................................

Vella  s.r.o.
M.Rázusa  35
984 01  Lučenec


Marian Čaban
Novohradská 24
984 01  Lučenec

� tudentská  33

 splatnosť faktúry :  23.1. 2004


p.Čaban je konateľom
AXIS s.r.o.
IČO : 31584390
www.computerland.sk

.....................................................KD- computer                   s.r.o                 
Komenského  36
418 01 Bílina
Česká republika

J.� .Baara 1536/4
434 01  Most


Karel    Dobrovanský            
J.� .Baara  1536/4
434 01  Most
                                          
splatnosť faktúry : 15.11.2005