AMPER 2007

AMPER    2007           Praha         27. -  30.3. 2007      PVA  Letňany

Naša expozícia zaujala najmä odbornú verejnosť . Žiaľ, podobne ako na iných výstavách ( či už v SR alebo ČR )  ,
si bežní návštevníci mysleli, že ponúkame antény pre príjem TV programov  :)

       

Kompletné portfólio WLAN  antén bolo doplnené najpredávanejšími výrobkami v ČR z nášho  " Kovového programu ".
Atmosféra počas celej výstavy bola vynikájúca - podobne ako počasie :)
Tešíme sa na ďaľšie stretnutie v Prahe ...